ДЕКЛАРАЦИЈА О ПОМИРЕЊУ

НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

ДЕКЛАРАЦИЈА О ПОМИРЕЊУ

НА АЛБАНСКОМ ЈЕЗИКУ