Plan za jaču ekonomiju .

Ulaganje u ljude:

Ulaganje u ljude:

 1. Besplatni udžbenici i obroci za 800.000 đaka
 2. Minimalna plata 350 evra jer mora da pokrija najmanje minimalnu potrošačku korpu
 3. Minimalna početna plata za 6 meseci:
  • lekara: 120.000 dinara
  • nastavnika i vaspitačice: 85.000 dinara
  • medicinske sestre: 75.000 dinara
  • sudije osnovnog suda i tužioca osnovnog javnog tužilaštva: 150.000 dinara
  • inspektora policije, poreske uprave, ekologije, rada: 120.000 dinara
  • vojnika 75.000 dinara
  • kulturnih radnika: bibliotekara, glumaca, kustosa muzeja: 85.000 dinara
 4. Minimalna početna plata za 4 godine:
  • lekara: 180.000 dinara
  • nastavnika i vaspitačice: 120.000 dinara
  • medicinske sestre: 110.000 dinara
  • sudije osnovnog suda i tužioca osnovnog javnog tužilaštva: 200.000 dinara
  • inspektora poreske uprave, ekologije, rada…: 180.000 dinara
  • vojnika 110.000 dinara
  • kulturnih radnika: bibliotekara, glumaca, kustosa muzeja: 120.000 dinara
 5. Primanje u stalni radni odnos svih radnika koji stvarno rade, a zaposleni su na određeno vreme i time politički ucenjeni
 6. Pomoć od 100 evra mesečno za 250.000 ljudi starijih od 65 godina koji su bez primanja
 7. Prosečna penzija minimum od 50% prosečne plate (sada je 46,8% i konstantno pada), a za 4 godine najmanje 42.000 dinara
 8. Minimalna zarada za jednog roditelja svakog detata sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom

Ulaganje u privredu:

 1. Smanjenje poreza i doprinosa na zarade na 50%, čime znatno pojeftinjujemo srpske proizvode i stvaramo uslove za povećanje plata, u roku od četiri godine
 2. Vraćanje u državno vlasništvo nacionalnih resursa i uvođenje zabrane njihovog otuđenja
 3. Osnivanje Nacionalne investicione banke koja će ulagati u strateške grane privrede
 4. Automatizacija i skraćenje roka za povraćaj PDV-a
 5. Plaćena prekvalifikacija za zaposlene/nezaposlene u sektorima koji su najviše ugroženi (1000 evra za ceo kurs medicinskog tehničara ili varioca, 2.000 evra za programera… uz obavezu da rade najmanje 2 god u Srbiji)
 6. Preduzetnicima i frilenserima, mlađim od 35 godina, koji imaju prihode ispod 600.000 dinara godišnje ukinuti obavezu plaćanja poreza i doprinosa (doprinose im na minimalnu osnovicu uplaćuje država)
 7. Investiranje 500 miliona evra u bolji život ljudi kroz modernizaciju i gradnju novih škola, bolnica, domova zdravlja, vrtića, regionalnih puteva, komunalne infrastrukture i kanala za navodnjavanje

Ulaganje u poljoprivredu:

 1. Garantovane cene otkupa od strane države
 2. Kupovina goriva bez akciza na osnovu površine zemljišta koje obrađuje
 3. Subvencionisanje poljoprivrednika do 200 ha obradive površine, visina subvencija 12.000 din/ha
 4. Osnivanje državnih poljoprivrednih kombinata i mreže otkupnih stanica i skladišta po Srbiji
 5. Izmenama Zakona o bezbednosti hrane onemogućiti uvoz jeftinih poljoprivrednih proizvoda sumnjivog kvaliteta
 6. Zabrana prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta
 7. Ukidanje odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojima se omogućava zakup 30% državnog zemljišta na 30 godina
 8. Ograničiti veličinu poseda obradivog poljoprivrednog zemljišta: za fizička lica na 200ha, a za pravna lica na 700ha
 9. Iznajmljivnje državne zemlje na minimum 3god, sa ograničenjem na 30ha po gazdinstvu u katastarskoj opštini
 10. Ograničenje za stočarska poljoprivredna gazdinstva da po uslovnom grlu ne mogu obrađivati više od 150 ha državnog poljoprivrednog zemljišta
 11. Reprogram i otpis kamate za dugovanja poljoprivrednika PIO Fondu
 12. Porez na imovinu poljoprivrednih gazdinstava na republičkom nivou uskladiti prema stepenu razvijenosti opština
 13. Izmeniti Zakon o zadrugama kako bi se omogućilo: da zadrugar može da raspolaže svojom imovinom; bolja kontrola upravljanja od strane zadrugara

Sistemske mere:

 1. Uvođenje specijalnog tužioca za borbu protiv korupcije javnih funkcionera
 2. Usvajanje Zakona o poreklu imovine
 3. Zakonska obaveza bankama da sve procedure, takse, kamate i provizije izjednače sa EU standardima
 4. Smanjenje notarskih taksi za 50-75%
 5. Zabrana zaduživanja kod stranih vlada, a novi dug isključivo za investicije

Cena predloženih mera:

2.750.000.000 €

Odakle novac?

Odakle pare:  ( miliona evra)
   Javne nabavke roba i usluga povećane 870 miliona od 2012. 750
   Pogrešni kapitalni projekti 775
   Uštede na projektima (brza saobraćajnica umesto autoputa) 250
   Eksproprijacija zemljišta 100
   Ukidanje projekata: Aer. Trebinje, NS-Ruma, Nbgd-Surčin, Segedin-       Baja… 100
   Usporavanje (za 50%) projekata: pruga Novi Sad-Subotica, vozovi, luke 250
    Kupovina ambasada, BIA, helikopteri i automobili za policiju 75
    Nepotrebni troškovi 295
    Prateći troškovi zaduživanja 70
    Novčane kazne i penali 100
    IT projekti, Ministarstvo za selo,  rezerve energenata… 125
  Subvencije (strane investicije, Er Srbija, RTS, Koridori, fin. Inst, fisklane kase) 530
   Dodatni prihodi akciza na cigarete, poreza na kladionice i igračnice 400
Ukupno 2,750