20 mera za oporavak privrede

 1. Plaćanje 80% zarade za zadržavanje zaposlenih, kao i za ljude koji su dobili otkaz u sektorima koji su pogođeni koronavirusom, s tim što iznos po zaposlenom ne može preći 60.000 dinara ali ni biti manji od zagarantovane minimalne plate na nivou Srbije.
 2. Plaćanje bolovanja za jednog roditelja dece mlađe od 12 godina, koji moraju da ostanu kod kuće
 3. Bonusi za sve zaposlene koji nastavljaju da rade u uslovima ugroženog zdravlja
 4. Odlaganje plaćanje poreza i doprinosa za period maj-jun 2020. godine, koji će poreski obveznici moći da plate u 24 mesečne rate
 5. Ukidanje obaveze plaćanja parafiskalnih nameta za period mart-jun 2020. godine za sva pravna lica u ugroženim sektorima privrede
 6. Ukidanje obaveze plaćanja poreza na dobit iz 2019. godine za sva pravna lica u ugroženim sektorima privrede
 7. Skraćenje roka za povraćaj PDV-a na 15 dana
 8. Podsticanje kreditiranja pravnih lica merama NBS, i to:
  a. smanjenjem obaveznih rezervi po kategorijama klijenata
  b. smanjenjem obaveze hipotekarnog pokrića za dugoročne kredite sa 100% na 80%
  c. stimulacija poslovih banaka za plasman kredita privredi na preko 15 godina
 9. Moratorijum na obaveze prema Fondu za razvoj, AOFI i za druge podsticaje na republičkom i lokalnom nivou
 10. Državne garancije za kredite za likvidnost privrede
 11. Odlaganje plaćanja zakupa poslovnih prostora zatvorenih zbog epidemije
 12. Ukidanje obaveze plaćanja poreza na imovinu za 2020. godinu za vlasnike svih privrednih subjekata koji su zatvoreni zbog vanrednog stanja
 13. Ukidanje obaveze plaćanja registracije za vozila u 2020. godini za transportne kompanije i autoprevoznike
 14. Automatsko produžavanje svih neophodnih dozvola i sertifikata potrebnih za poslovanje privrednih subjekata
 15. Otkup viškova u poljoprivrednoj proizvodnji
 16. Organizacija konvoja za ubrzani prevoz sirovina za potrebe srpske privrede
 17. Priznavanje troškova odloženih kulturnih, sportskih i drugih manifestacija
 18. Moratorijum na sve prinudne naplate i sudska izvršenja fizičkim i pravnim licima
 19. Umanjenje računa za komunalne usluge za 50% za fizička lica i pravna lica u ugroženim sektorima privrede
 20. Osnivanje Fonda solidarnosti za pomoć najugroženijima

Budi u toku sa svim vestima
Prijavi se na mailing listu Stranke slobode i pravde